Normativa quotes especials

– Famílies nombroses.  

Presentar el carnet acreditatiu. 

Com a mínim els dos pares/mares o tutors legals i un fill. 

Si el fill té entre 5 i 16 anys  pot vincular la quota U16. Si és més gran, la quota jove corresponent.

 

– Famílies monoparentals.

Presentar el carnet acreditatiu.

Com a mínim un pare/mare o tutor legal i un fill. 

Si el fill té entre 5 i 16 anys pot vincular la quota U16. Si és més gran, la quota jove corresponent.

 

– Quota U16. 

Per a nens d’entre 5 i 16 anys. 

Vinculada a la quota adult tant Estàndard com Premium, del pare/mare o tutor legal.

 

– Quota jove.

Quota adient per a joves d’entre 17 i 25 anys. 

El canvi de quota es fa automàticament el mes següent a la data en que l’abonat fa els anys.